0 2465 2557
379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

������������������������������������ ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

  • หน้าหลัก /
  • ������������������������������������ ��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

รู้หรือไม่‼️ “กระจก” กระตุ้นพัฒนาการสมองของทารกได้


September 04, 2019

“กระจก” สามารถกระตุ้นพัฒนาสมองของทารกได้ 
เนื่องจากการจ้องมองกระจก จะช่วยกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัสด้านความสนใจใคร่รู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก เวลาที่เด็กจ้องมองและสัมผัสสิ่งต่างๆ ในกระจก สมองจะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นใยของเซลล์ประสาทที่มีการแตกแขนงอย่างมากมาย ทำให้เกิดการรับรู้ และการตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นเกี่ยวกับเรา

บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือพาราวินเซอร์ กรุ๊ป ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี โดย เจ้าสัวอื้อจือเหลียง. ซึ่งต่อมาได้สืบทอดกิจการให้แก่ ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล และในปัจจุบันคุณประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ได้สืบทอดกิจการต่อจากบิดา

ติดต่อเรา

379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

TEL : 0 2465 2557
FAX : 0 2465 8606