0 2465 2557
379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

พารา ฟาร์มาซูติคอล คือ โรงงานผลิตยาแผนโบราณที่มีเครื่องจักรผลิตยาทันสมัย ทำการผลิตยาตามสูตรตำรับที่คงคุณค่ากว่า 100 ปี ยาของบริษัทฯประกอบด้วยยา 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสตรีทั่วไป กับกลุ่มสตรีหลังคลอด และกลุ่มยาสำหรับเด็ก
ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล ได้สานต่อกิจการโรงงานนี้จากบุตรหลานของแม่เลื่อน โดยได้ทำการพัฒนาโรงงานนี้ให้คงสูตรต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ทันสมัย ส่งผลให้ยาทุกเม็ด ยาทุกขวด ที่ออกจากโรงงานมีความปลอดภัย

ตำนาน “แม่เลื่อน”

แม่เลื่อน หรือ นางเลื่อน สาครวาสี ท่านเป็นหมอปริญญาอยู่ในพระราชวัง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงพุทธศักราช 2411 ถึง พุทธศักราช 2453 ท่านเป็นที่ไว้วางใจของคนในสมัยนั้น ซึ่งได้สืบทอดตำนานมากว่า 100 ปี จนในยุดต่อมา ได้มีการผลิต และจำหน่าย ยาสมุนไพร ภายใต้ตำรับยาของแม่เลื่อน ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยา ตรานกยูง-แม่เลื่อน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรูปบริษัท ในนาม บริษัท พารา ฟาร์มาซูติตอล จำกัด ภายใต้ ตราพารา-แม่เลื่อน จนกระทั่งในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแบรนด์สินค้า เป็น ตราพารา ซึ่งยังคงคุณภาพการผลิตเหมือนเดิม ภายใต้ สโลแกนที่แจ้งกับผู้แทนขาย และร้านขายยาต่างๆ ว่า “พารา-แม่เลื่อน ก็คือ พารา”

Certificate


เกี่ยวกับเรา

บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือพาราวินเซอร์ กรุ๊ป ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี โดย เจ้าสัวอื้อจือเหลียง. ซึ่งต่อมาได้สืบทอดกิจการให้แก่ ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล และในปัจจุบันคุณประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ได้สืบทอดกิจการต่อจากบิดา

ติดต่อเรา

379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

TEL : 0 2465 2557
FAX : 0 2465 8606