0 2465 2557
379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

������������������������������������������������������������������������ ������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������

  • หน้าหลัก /
  • ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������

งานแสดงสินค้าและเวชภัณฑ์ จัดโดย ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครศรีธรรมราช


September 26, 2019

บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมออกร้านแสดงสินค้าและเวชภัณฑ์ จัดโดย ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา

ซึ่งภายในงาน มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน และให้ความสนใจต่อ ผลิตภัณฑ์ของยาเรา ได้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น ทางเลือก ในการตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณที่มีคุณภาพ ของทางเรา

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือพาราวินเซอร์ กรุ๊ป ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี โดย เจ้าสัวอื้อจือเหลียง. ซึ่งต่อมาได้สืบทอดกิจการให้แก่ ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล และในปัจจุบันคุณประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ได้สืบทอดกิจการต่อจากบิดา

ติดต่อเรา

379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

TEL : 0 2465 2557
FAX : 0 2465 8606