0 2465 2557
379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

อยู่ไฟ หลังคลอด ต้องเลี้ยงลูก ก็ทำได้

  • หน้าหลัก /
  • อยู่ไฟ หลังคลอด ต้องเลี้ยงลูก ก็ทำได้

อยู่ไฟ หลังคลอด ต้องเลี้ยงลูก ก็ทำได้


September 03, 2019

ยาไม่ต้องอยู่ไฟ ตราพารา

สรรพคุณ : ช่วยขับน้ำคาวปลา และ ใช้แทนการอยู่ไฟ ปรับธาตุ ปรับสมดุล ให้กับร่างกายของคุณแม่หลังคลอด

เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดที่มีเวลาน้อย ต้องการความสะดวก และประหยัดเวลา


เกี่ยวกับเรา

บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือพาราวินเซอร์ กรุ๊ป ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี โดย เจ้าสัวอื้อจือเหลียง. ซึ่งต่อมาได้สืบทอดกิจการให้แก่ ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล และในปัจจุบันคุณประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ได้สืบทอดกิจการต่อจากบิดา

ติดต่อเรา

379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

TEL : 0 2465 2557
FAX : 0 2465 8606