0 2465 2557
379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

���������������������������������������

  • หน้าหลัก /
  • ���������������������������������������

ยาสตรีบัวแก้ว

ตรา พารา ชนิดแคปซูล

สรรพคุณ : บำรุงโลหิต แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ   

ส่วนประกอบตัวยาใน 1,000  กรัม :
ว่านชักมดลูก 100   กรัม
ว่านมหาเมฆ 100   กรัม
เอี๊ยะบ่อเช่า 100   กรัม
แก่นฝาง 100   กรัม
แก่นขี้เหล็ก 100   กรัม
ดอกคำฝอย 100   กรัม
และตัวยาอื่นๆ

ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

ข้อห้าม/ข้อควรระวัง : ห้ามสตรีมีครรภ์ หรือมีอาการไข้รับประทาน


ยาแผนโบราณ
ทะเบียนยาเลขที่ (Reg.No.) G 496/46


เกี่ยวกับเรา

บริษัท พารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทในเครือพาราวินเซอร์ กรุ๊ป ที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี โดย เจ้าสัวอื้อจือเหลียง. ซึ่งต่อมาได้สืบทอดกิจการให้แก่ ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล และในปัจจุบันคุณประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล ได้สืบทอดกิจการต่อจากบิดา

ติดต่อเรา

379 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

TEL : 0 2465 2557
FAX : 0 2465 8606